Mediumschap?

Mediumschap is het vermogen om te communiceren tussen de wereld van de overledenen (geestenwereld) en onze fysieke wereld.
Een medium fungeert als doorgeefluik tussen deze beide werelden.
Overledenen kunnen via het medium verhalen en feiten vertellen over zichzelf en anderen. Verhalen en feiten uit het verleden of uit het nu. Hieruit vloeit de boodschap voort die overledenen willen meegeven aan hun dierbaren op aarde. Dat is ook één van de missies van met mediumschap. Een andere missie is het leveren van bewijs van het voortbestaan van de ziel en het bewustzijn van de overledene na de fysieke dood.

Athur Findlay CollegeDe verhalen en feiten bestaan onder andere uit gedeelde herinneringen, objecten van de overledene, karakter van de overledene, en emotionele bewijzen; bijvoorbeeld: koosnaampjes.

De boodschappen die overleden dierbaren doorgeven hebben uiteenlopende doelen:

  • geven van inzicht in allerlei problemen, zodat er uitzicht komt;
  • brengen van troost en geven van aanmoediging;
  • opheffen van schuldgevoelens;
  • oplossen van onopgeloste zaken tussen de overledene en dierbare;
  • doorgeven wat de nabestaande moet horen/nodig heeft.

Het uiteindelijke doel van elke vorm van mediumschap, is het gang zetten van genezing.

Na de fysieke dood worden de banden met overleden dierbaren niet doorgesneden.
Deze gaan door.
Onze overleden dierbaren kijken mee met ons dagelijks bestaan, en staan ons in liefde bij op onze weg. En als wij op een dag overlijden, zullen we misschien wel hetzelfde doen.