Matthias

Ik ben Matthias Bosgraaf. Vanaf kinds af aan was ik al gevoelig. Ik sloot me er echter voor af. Ik was er bang voor en vond het ‘duivels.’ De spirituele wereld bleef echter aan mij trekken. Na mijn eerste bezoek aan een medium, heb ik het nodige aan mijn angsten en oordelen gedaan. Ik ben dingen met mijn gevoeligheid gaan uitproberen, en ik kwam in contact met steeds meer mensen die zich ook bezig hielden met spiritualiteit.

Mijn zoektocht duurde voort. Uiteindelijk kwam ik terecht bij het Engelse mediumschap. Hierin vond ik datgene terug wat ik zocht; nuchterheid, integriteit en bescheidenheid. Ook heeft het mijn liefde voor God/de Spirit doen groeien.

Inmiddels ben ik al enige jaren getraind in het Engelse mediumschap, door Nederlandse en Engelse mediums. Ook heb ik trainingen gevolgd aan het Arthur Findlay College, in Stansted, Engeland. In Engeland is dat een befaamde school voor mediumschap.
Ik volg nog steeds trainingen.

De beste trainingen komen echter rechtstreeks van de spirituele wereld. Met hun liefde en inzicht blijft het zuiver vanuit de Spirit. Door te leren luisteren en te communiceren met hen, hebben ze mij gebracht waar ik nu sta. Iedere dag communiceer ik met de spirituele wereld. Ze blijven mij doen inzien waar het werkelijk om draait; namelijk vanuit de liefde van de spirituele wereld, mensen datgene meegeven wat ze nodig hebben.

Het leven zelf is daarnaast de beste leermeester. Levenslessen vormen je, waardoor je beter in staat bent om te voelen en anderen te begrijpen. Ook verbreedt het je horizon.

Werkzaam zijn als medium ervaar ik als erg dankbaar werk! Ook ervaar ik het als een roep. Een roep die van God komt.