Demonstratie avond mediumschap /Geannuleerd!!

Wegens ziekte gaat deze avond helaas niet door.

Donderdag 28 november geven wij, Berlinda Reurink en Matthias Bosgraaf, een demonstratie avond mediumschap.

Samen zullen wij liefdevolle bewijzen geven van het voortbestaan van geliefde familieleden en vrienden na de stoffelijke dood.

Overledenen leggen dan via ons contact en met de bewijzen die zij geven, tonen wij aan dat uw overleden geliefden nog altijd om u heen staan, en om u geven. In liefde geven zij hun boodschappen via ons aan u door.

Locatie: De Bouwakker, Merelstraat 27 Hattemerbroek

Aanvang 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur.

Entree: € 10 p.p. Opgave via: info@matthiasbosgraaf.nl

Disclaimer

                                                        

 Alle contact tussen personen en het medium (Matthias Bosgraaf) is strikt persoonlijk.

Elk consult, zowel mediamiek als psychic, is een wetenschappelijk experiment waarvan de resultaten niet gegarandeerd kunnen worden en de uitslag niet van te voren vaststaat.

Elke zaaldemonstratie en/of huiskameravond mediumschap, is een wetenschappelijk experiment waarvan de resultaten niet gegarandeerd kunnen worden en de uitslag niet van te voren vaststaat.

Aan al wat plaatsvindt in een consult of zaaldemonstratie/huiskameravond kunnen geen rechten worden ontleend.

Het medium is geen arts, behandelaar, zorgaanbieder of therapeut. Het medium vervangt ook geenszins de bestaande gezondheidszorg. (artsen, psychiaters etc.)

 Het medium doet in het contact met betrokken persoon, geen enkele uitspraak van medische en/of psychische aard van betrokken persoon. Zijn er problemen van medische en/of psychische aard bij betrokken persoon, dan zal het medium altijd naar de huisarts van betrokken persoon verwijzen.

Men is vrij om een eigen interpretatie te geven aan hetgeen aan adviezen /boodschappen in een consult of zaaldemonstratie/huiskameravond is geduid. Eigen interpretatie en opvolgende acties zijn echter geheel voor eigen risico. Het medium is hierbij gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Afmelden van een afspraak voor een consult kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt, m.u.v. overmacht en ziekte, de consultprijs in rekening gebracht. Men gaat hiermee akkoord, als de afspraak voor een consult is vastgelegd..

Het gebruik van tekst en (foto)materiaal op deze website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van Matthias Bosgraaf mediumschap.